Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Vill skapa forum med polisen

Gunilla Gevréus, polisområdeschef Väst, Maria Vikingsson, kommunchef, Mats Abrahamsson (M), kommunalråd och och Jens Börretzen, operativ samordnare inom polisområde Väst.

Kommunledningen i Sotenäs kommun är starkt oroad över den stigande brottsligheten i kommunen.

Under hösten och vintern har främst inbrott och narkotikabrottslighet ökat, visar färsk statistik från polisen. Vid en medborgarenkät som utförts under vintern uppger även kommunmedborgarna att de känner en ökad otrygghet.

I början av året skickade därför kommunalrådet Mats Abrahamsson och kommunchefen Maria Vikingsson ett brev till polisledningen i Fyrbodal, där de efterlyste en dialog om vad man kunde göra för att komma tillrätta med problemen.

Nyligen genomfördes ett möte mellan kommunledningen och polisledningen i Fyrbodal. Från Sotenäs kommun deltog kommunalrådet Mats Abrahamsson (M), Mikael Sternemar (L), oppositionsrådet Britt Wall (S) och kommunchef Maria Vikingsson. Från polisledningen Fyrbodals sida deltog polisområdeschef Väst Gunilla Gevréus och Jens Börretzen, operativ samordnare inom polisområde Väst. Under mötet väcktes idén om att kommunerna i norra Bohuslän ska inrätta ett forum för dialog med polisledningen i Fyrbodal, liknande det som redan har upprättats för ett antal Dalslandskommuner.

Kommunalrådet Mats Abrahamsson kommer därför inom kort att bjuda in norra Bohusläns kommuner för att delta i forumet, där man kommer att kunna diskutera med Fyrbodals polisledning vid sittande bord och dryfta gemensamma och aktuella polisiära frågeställningar.

”Det är viktigt att kommunerna i Norra Bohuslän samverkar och stödjer varandra i frågan om den polisiära närvaron och hur vi gemensamt kan hjälpas åt i arbetet att förebygga brottslig verksamhet i våra kommuner” säger Mats Abrahamsson.

Den sista mars stängde poliskontoret i Sotenäs. Verksamheten ersätts med ett mobilt poliskontor, som kommer att finnas i centrala Kungshamn och Hunnebostrand på torsdagarna.

Första öppna dagen för det mobila poliskontoret är torsdag 5 april.

”Kommunledningen ställer sig definitivt inte bakom den åtgärden, vilket vi har framfört till polisledningen. Tyvärr råder vi inte över polisens beslut, men vi arbetar nu för att på olika sätt bevaka att polisresurser säkerställs, så att kommuninvånare och företag kan känna trygghet i vardagen i Sotenäs. Detta är en mycket prioriterad fråga inför framtiden” säger Mats Abrahamsson.

 

Det mobila poliskontorets öppettider:

Torsdagar kl 09.30 - 11.00 Hunnebostrand, vid Coop.
Torsdagar kl 12.00 - 14.00 Kungshamn, på Hamngatan, vid piren.

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65