Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Vi jagar kilowattimmar i alla kommunens verksamheter

kvinna med rött nagellack håller fram en glödlampa mot kameran

Just nu pågår ett febrilt arbete i Sotenäs kommun för att minska energianvändningen. De höga elkostnaderna och hotet om elbrist över hela landet gör att alla verksamheter ses över. Och all personal involveras.

På grund av det akuta läget har kommunen tillsatt en grupp – Energijägarna – som fått i uppdrag att fånga upp varenda kWh som går att spara inom hela organisationen. Så långt det är rimligt, naturligtvis.

 

I det här läget handlar det om användning av maskiner, belysning, fläktar osv. Allt som kan göras på kort sikt, helst direkt.


Till sin hjälp har gruppen alla anställda i hela kommunen. Under hösten ska alla enheter ha ägnat minst en arbetsplatsträff åt att gå igenom vad som är praktiskt möjligt att göra för just dem.


”Det är inte bara de riktigt stora energislukarna vi vill åt. Det är verkligen så att varje kWh räknas”, säger Håkan von Dolwitz som är plan- och byggchef och som leder gruppen.


Prognosen är att elkostnaderna för Sotenäs kommun kommer att ligga nästan åtta miljoner högre än budgeterat vid årets slut.

Den här gruppen har i uppdrag att minska kommunens energianvändning med 5%.

Samtidigt pågår ett mera övergripande arbete för att se över vad som kan göras på längre sikt.

Dela detta innehåll