Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Vi håller våra klimatlöften - 12 av 13 har genomförts i år

Spaghettim Broccoliplättar och morotsbollar serveras i Bamba

Löfte: Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål.

Sotenäs kommun valde 13 klimatlöften att arbeta med för att hjälpa till att minska fossilberoendet i regionen. 12 har hållits helt.

Klimat 2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en kraftsamling med målet att Västra Götaland ska vara fossiloberoende 2030. Bakom satsningen står Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Alla länets kommuner har skrivit under och avgett löften om hur de ska jobba mot målet.


Bland de 20 löften som fanns att välja mellan har Sotenäs kommun valt 13 som de arbetat med under året. Och det har gått bra. 12 löften är genomförda. Det trettonde är påbörjat men ännu inte helt i mål.


"Klimatlöftet om att vi ska minska matsvinnet till 45g/portion, som är det vi ännu inte uppnått, visste vi skulle vara svårt att nå eftersom det är ett ganska högt satt mål. Måltidsverksamheten har samtidigt visat att de har kunnat ta fram effektiva arbetssätt för att kunna nå målet, även om det krävs lite längre tid", säger Pia Bergenholtz som är hållbarhetsstrateg på kommunen.

Nästa gång Klimatlöften ska avges ska de gälla 2024-26.


"För att arbetet inte ska stanna upp under 2023så beslutade kommunstyrelsen att fortsätta arbetet de redan antagna klimatlöftena och genomföra dem även under 2023", säger Pia Bergenholtz.

Sotenäs kommuns klimatlöften 2022

 • Vi har en laddplan för kommunen.
 • Våra nya personbilar är klimatbonusbilar.
 • Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
 • Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
 • Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
 • Vi möjliggör cirkulära arbetskläder.
 • Vi använder cirkulära möbler
 • Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter i stället för att köpa.
 • Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål. (påbörjat)
 • Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
 • Vi genomför energieffektiviseringar.
 • Vi installerar solenergi.
 • Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet.


Här kan du läsa vad varje löfte betyder i praktiken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Dela detta innehåll