Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Vecka 10 ökade antalet smittade i Sotenäs kommun

Under förra veckan, vecka 10, upptäcktes 25 nya smittade i Sotenäs kommun, att jämföra med vecka 9 då 16 nya smittfall hittades

Under vecka 10 rapporterades 5 240 fall i Västra Götaland. Vilket är en ökning med 7 % jämfört mot föregående vecka.

 

Under perioden 26 februari 2020-14 mars 2021 har det rapporterats totalt 128 350 bekräftade fall i Västra Götaland.

 

Under vecka 10 rapporterades endast 10 fall som är boende på Särskilt boende i Västra Götaland.

 

Fram till den 15 mars har 2 145 dödsfall bland personer med bekräftad covid-19 rapporterats i Västra Götaland.

Medelåldern bland dödsfallen var 83 år, och 55 procent av de avlidna var män. Totalt har 91 procent av dödsfallen inträffat bland personer 70 år eller äldre. Avlidna personer under 50 år redovisas inte per åldersgrupp och kön med hänsyn till sekretess då det rör sig om få fall i de olika åldersgrupperna.

 

Läs mer i Västra Götalands veckorapport för vecka 10: https://bit.ly/3s3PNEA

 

Läs mer om antalet smittade i Sveriges alla kommuner: https://bit.ly/33QdtS0

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65