Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Vård- och omsorgsutbildningen söker nationellt certifikat

Manlig sköterska håller en äldre dam i rullstol i händerna

Vård- och omsorgsutbildningen i Sotenäs kommun har ansökt om att få bli ett certifierat lokalt vård- och omsorgscollege, VOC. Det skulle sätta en kvalitetsstämpel på utbildningen.

Ansökan är gjord tillsammans med motsvarande utbildningar i Lysekils och Munkedals kommuner och med vård och omsorgsverksamheten i kommunerna.


En certifiering innebär att utbildningarna lokalt får samma förutsättningar som i övriga landet. Utbildningarna får bland annat tillgång till kvalitetssäkrad APL (arbetsplatsförlagd utbildning) och LIA (lärande i arbete) med utbildade handledare.


"Vi är otroligt glada att få möjlighet att ingå i Vård och Omsorgscollege. Det är en fantastisk samverkansplattform mellan utbildningsanordnarna, arbetsgivarna och fackförbunden och mellan olika kommuner", säger Maria Ås som är avdelningschef äldreomsorg samt hälso- och sjukvård.


En annan följd av ett VOC-certifikat är att undersköterskor som går där får en skyddad yrkestitel. När de är färdiga med utbildningen får eleverna ett diplom som visar att man gått en VOC-utbildning.


”Att kunna få möjlighet att arbeta på detta sättet är en förutsättning för oss små kommuner att kunna möta den kompetensförsörjningsutmaning som vi står inför. Vi är mycket stolta över att ha fått möjligheten," säger Maria Ås.


En nationell grupp granskar ansökan och har varit på plats. Beslut väntas i slutet av januari.

Dela detta innehåll