Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Vaccinationsläget i kommunens verksamheter

I Sotenäs kommun har nu alla som bor på särskilt boende och de som har hemsjukvård vaccinerats med dos 1. De som bor på särskilt boende (SÄBO) får även dos 2 denna vecka.

Alla som bor på SÄBO och som har hemsjukvård, kommer därmed att vara färdigvaccinerade vecka 7.

Vårdcentralerna har vaccinerat större delen av dem som endast har hemtjänst med dos 1.

 

Nu inväntar Sotenäs kommun vaccinering av sin omsorgspersonal. Vaccineringen av dem kommer, efter beslut av regionen (VGR), att utföras av privata företag i alla kommuner. I Sotenäs kommer företaget Vaccina att genomföra vaccinationerna.

 

Företagen har haft olika starttidpunkt av vaccineringen till följd av hur snabbt de haft möjlighet att komma i gång efter upphandlingen. Nu får tyvärr Sverige, och därmed VGR, färre vaccindoser än tidigare på grund av vaccinbrist, vilket också påverkar vaccinationstakten.

 

I Sotenäs har Vaccina ännu inte fått något vaccin levererat till sig från regionen. På grund av vaccinbristen prioriterar regionen att säkra dos 2 till de företag som redan gett dos 1, samt personer med hemtjänst/hemsjukvård som ännu inte fått vaccin.

”I nuläget kan jag inte säga när vaccineringen kommer igång av Sotenäs kommuns omsorgspersonal, men vi är startklara” säger Andreas Ytterling, projektledare vid Vaccina.

 

Sotenäs kommun följer strikt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning (se nedan), då det är av yttersta vikt att de som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka ska få vaccin först.

 

Övriga medarbetare, politiker och medborgare kommer att få vaccinering i den prioriteringsordning som Folkhälsomyndigheten fastslagit. Sotenäs kommun erbjuder enbart vaccin till personer i Fas 1 och 2. Övriga vaccineras genom sina vårdcentraler.

 

Mer information angående vaccination finns på www.1177.se Länk till annan webbplats.

 

Så här ser prioriteringsordningen ut:

 

Fas 1:

De som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen.

Personal som arbetar nära dessa personer.

Riskgrupp med kommunal omsorg i hemmet.

Vuxna som bor med någon av ovanstående riskgrupper.

Prioriterad sjukvårdspersonal.

 

Fas 2-3:

Dos 2 till grupperna i fas 1.

Övriga personer som är 70 år och äldre, där de äldsta vaccineras först.

Vuxna som får insatser enligt LSS. Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning.

Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS.

Patienter knutna till specialistmottagningar, så kallade medicinska riskgrupper.

Övriga personer, som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp.

 

Fas 4:

Övriga vuxna personer som inte tillhör en riskgrupp.

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65