Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Utbildningar för omsorgspersonal

Medarbetare som genomgått Psykiatri 2.

Inom vård och omsorgsenheten pågår ständigt ett omfattande utvecklingsarbete och omställningsarbete för att åstadkomma en bra och effektiv verksamhet med hög kvalité.

För att möta kraven och utmaningarna krävs ständig kompetensutveckling av baspersonal.

Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner satsar nu tillsammans på vidareutbildningar för baspersonal inom vård och omsorg.

Nyligen avslutade 11 deltagare från Sotenäs kommun en utbildning inom Psykiatri 2. Den vänder sig till undersköterskor, personliga assistenter och stödassistenter och har pågått under 10 veckor. Den behandlar ämnen som kris och stresshantering, substansberoende, ångest, fobier och psykiatrisk omvårdnad, m.m.

”De som genomgår kursen arbetar till exempel inom LSS-verksamheten, boendestöd eller äldrevård och alla har ett specialintresse av psykiatri” berättar läraren Eva-Lena Lindqvist.

Nyligen påbörjades också en kurs som heter ”IT i vård och omsorg”, där åtta undersköterskor från Sotenäs deltar. Kursen handlar om Informationsteknologi i vård och omsorg och innehåller ämnen som källkritik, välfärdsteknologi/Nationell IT-strategi, rådgivning på internet, medicintekniska informationssystem, olika appar, välfärdsteknik i hemmet, lagar/dokumentation, m.m.

It i vård och omsorg ger ny kunskap som ger möjlighet att tänka nytt, smart och tekniskt. Inom vård och omsorg finns stor potential för innovativa lösningar och som ger bättre och effektivare verksamhet.

Under början av nästa år kommer personal från Sotenäs att erbjudas en kurs som heter ”Vård och omsorg vid demenssjukdom”. ”Vi kommer att prata om olika demenssjukdomar och anhörigstöd bland annat” berättar Eva-Lena Lindqvist. Eva-Lena som dessutom har skrivit flera läroböcker i ämnet.


För mer information kontakta:

Monika Bensköld, personalutvecklare

Telefon: 0523-66 40 00

Mejl: monika.benskold@sotenas.se

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65