Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Undersökning om unga

Joakim Linder, ungdomsutvecklare.

Vad tycker Sotenäs unga om sin tillvaro? Det kommer vi snart att få reda på.

Den närmaste tiden kommer en Lupp-undersökning att äga rum bland kommunens 16-19-åringar. Lupp står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, och är en nationell enkätundersökning som är framtagen för att landets kommuner ska ha ett underlag i sitt arbete med ungdomsfrågor.

Enkäten berör åtta områden: fritid, politik, samhälle och inflytande, hälsa, framtid, skola, trygghet och arbete.

Lupp-undersökningen genomfördes för första gången i Sotenäs 2014 och ska sedan återkomma var tredje år.

Lupp-undersökningen 2014 visade att 8 av 10 av Sotenäs unga trivdes i sin skola och nästan lika många svarade att lärare och elever bemöter varandra med respekt.

Sotenässkolans elever kommer att få svara på enkäten under lektionstid nästa vecka och gymnasiets ungdomar kommer bland annat att få en länk via mejl från sin skola, hemskickad att svara på.

”Lupp-undersökningen är tänkt som ett ungdomspolitiskt underlag för beslutsfattare. I jämförelse med andra kommuner såg Lupp-undersökningen 2014 bra ut, men det finns givetvis alltid förbättringsområden” säger kommunens ungdomsutvecklare Joakim Linder.

 

För mer information kontakta:

Joakim Linder, ungdomsutvecklare

joakim.linder@sotenas.se

0523- 66 47 93

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65