Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Trygghetskameror installerade inom omsorgen

Sedan slutet av maj har Sotenäs kommun haft trygghetskameror installerade hos frivilliga som är beviljade nattlig tillsyn.

Trygghetskameran innebär att tillsynen sker på distans istället för att hemtjänstpersonal kommer in i hemmet mitt i natten, vilket kan upplevas som störande.


Fördelar med trygghetskameror:


  • Tillsyn utan störd nattsömn eller fysiska besök
  • Minskad risk för att personal stör grannar/anhöriga
  • Mer tid för fysiska besök hos de som verkligen behöver
  • Minskad miljöpåverkan genom färre transporter


Trygghetskameran fungerar genom att tillsynen sker på överenskomna klockslag. Det är endast behörig personal som har tillgång till kameran och alla tillsyner loggas. Är man inte på plats vid tillsynstillfället, finns väl inarbetade rutiner för när personalen väljer att göra hembesök.


”Trygghetskameror är bra för den som behöver tillsyn utan att bli störd. Det kan finnas de som upplever det störande att ha personal på besök mitt i natten och där sömnen blir lidande. Då är trygghetskameror ett bra hjälpmedel. Det möjliggör även för oss att använda vår personal på ett mer effektivt sätt och åka dit det verkligen behövs" säger Madeleine Leijon, avdelningschef på Omsorgsförvaltningen.


De som använder trygghetskameror uttrycker att de hittills är nöjda. Man har löpande utvärderingar och avstämningar för att det relativt nya konceptet ska bli så bra som möjligt.


Det är fler som hört av sig och anmält sitt intresse och fler kameror kommer att installeras inom en snar framtid!


För mer information kontakta:


Madeleine Leijon avdelningschef, Omsorgsförvaltningen

Telefon: 0523- 66 45 86

Mejl: madeleine.leijon@sotenas.se


Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65