Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Torget i Bovallstrand tar form

ritning över torget i Bovallstrand efter ombyggnad

Klicka på bilden för att se den större.

Nu kan man börja ana hur torget i Bovall kommer att se ut efter ombyggnationen.

Här hittar du en beskrivning av hur resultatet blir i slutet av november då arbetet är färdigt.

För att hålla isär delarna har torget delats in i fyra zoner:

 

Entrézon:

En öppen yta som välkomnar dig. Ett vårdträd markerar entrén till torget.

 

Parkeringsplats:

Asfalterad yta avgränsad med grönska och gatsten, enkel att korsa till fors i olika riktningar.

 

Fintorg:

Den befintliga smågatstensytan med möbler kompletteras med mer smågatsten och en upphöjd plantering som avgränsar mot parkeringen.

Kommunikationsyta:

Öppen flexibel yta för kommunikation, uteserveringar och eventuell torghandel.

 

Så här kommer ytorna att se ut:

Parkeringsplatsen mitt på torget får snedställda linjer. Den beläggs med asfalt med målade linjer och in- och utfart mot Dinglevägen som tidigare. Små kantytor inom parkeringen beläggs med smågatsten.

Tre rader smågatsten kommer att avgränsa parkeringen mot övriga torget. Det är en tydlig markering, men ändå lätt att passera till fots.

 

”Fintorget” mot havet har sedan tidigare smågatsten och sittplatser och avgränsas nu av en grön avskärmning. Där planteras blommande buskar och robusta perenner i en upphöjd granitmur.

Fler sittplatser med utblick mot vattnet tillkommer utmed planteringen.

 

En rad med träd markerar parkeringsplatsens avgränsning mot väster. Planeringar med tåliga perenner under träden bidrar till torgets grönska. Det går dock att passera mellan träden utan hinder.

 

Torgets västra del består även den av en öppen yta som ska kunna fungera som kommunikationsyta, plats för uteserveringar och eventuell torghandel.

Även ytan öster om parkeringsplatsen kan användas på liknande sätt.

 

Torgets avgränsning mot gatan kommer även den att markeras med tre rader smågatsten infällda i asfalten.

 

Ombyggnationen ska vara klar i slutet av november 2023.
Entreprenör är SH Schakt.

Dela detta innehåll