Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Tillgänglighetssymbol på hemsidan

Sotenäs kommuns Tillgänglighetsråd vill göra Sotenäs mer tillgängligt för alla.

Ett första steg är att Tillgänglighetsdatabasen nu placerats väl synlig på kommunens hemsidas förstasida, se bild!

 

Pär Eriksson är ordförande i Tillgänglighetsrådet och menar att arbetet med att göra samhället mer tillgängligt, är något som alla vinner på:

”En tillgänglig plats är bra för alla” säger han.

 

Tillgänglighetsrådet arbetar just nu, tillsammans med tjänstepersoner, fram en tillgänglighetsstrategi för Sotenäs kommun, som kommer att vara färdig under 2021.

En viktig fråga är Tillgänglighetsdatabasen, där för närvarande cirka 130 platser i kommunen finns inlagda.

 

”Om jag vill åka till Tångenbadet kan jag med bara ett knapptryck gå in i Tillgänglighetsdatabsaen och se om det finns handikapparkering, ramp ner till badet och så vidare” säger Pär Eriksson.

 

Det är viktigt att kommunen och företag lägger in information om olika platser och verksamheters tillgänglighet.

”Det kommer att innebära fler besök på de platser som är inlagda” säger Pär Eriksson.

 

För mer information kontakta:

 

Pär Eriksson, ordförande Tillgänglighetsrådet

Telefon: 070- 232 55 60

Mejl: par.eriksson@sotenas.se

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65