Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Svar angående kritik mot rutiner vid Kvarnbergets Äldrecentrum

IVO har har riktat mot omsorgsförvaltningens rutiner vid Kvarnbergets Äldrecentrum.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort en inspektion och kritik riktas mot att dörrar hålls låsta på Kvarnberget och att bemanningen under natten är för låg.


Lisbeth Olsson, omsorgsförvaltningens chef, gör följande uttalande angående rutinerna vid Kvarnbergets Äldrecentrum:


Inga dörrar låses för att hindra personer att ta sig ut. Däremot kan det förekomma att man låser för att hindra ofrivilliga besök nattetid.

När det detta händer, har personal speciell uppsikt över aktuell dörr, samt att personer ofta har dörrlarm, sänglarm eller golvlarm så att personal medvetandegörs att någon är vaken.


Dörrarna är försedda med vanlig låskolv, och i de fall man själv kan gå upp och klara hanteringen, så kan man låsa upp dörren inifrån. Enligt nyare riktlinjer från Socialstyrelsen är detta ändå inte godkänt, vilket har gjort att verksamheten redan sedan tidigare påbörjat processen att byta ut de befintliga låsen, mot moderna lås med sensor. Detta arbete räknar vi med är klart i början av 2021.


På Kvarnberget är man 5 personer varje natt. Beräkningen är gjord utifrån att 4 personer utgår från varsin demensenhet, samt 1 person är flexibel över huset. Ibland hjälper undersköterska natt på särskilt boende till i hemtjänst natt, men då efter att det har uteslutits att sjuksköterska har möjlighet. Under pandemin har verksamheten förstärkt upp med en person i hemtjänst natt.


Trygghetskameror är infört inom hemtjänsten. Verksamheten har sedan tidigare också påbörjat processen med att införa trygghetskameror även på våra särskilda boenden för att ytterligare säkerställa att alla får den hjälp som behövs så skyndsamt som möjligt. Detta beräknas också vara klart i början av 2021.


Ingen person har farit illa utifrån arbetets nuvarande upplägg. Däremot behöver förvaltningen se över vad som mer kan behöva göras för att undvika risker. Detta ska också besvaras till IVO senast den 19 oktober.


För mer information kontakta:

Lisbeth Olsson, omsorgsförvaltningens chef

Telefon: 0523-66 45 54

Mejl: lisbeth.olsson@sotenas.se

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65