Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Succé för spökfiskeprojekt

Sotenäs kommun bedriver sedan ett antal år projekt inom Havsmiljösatsning Sotenäs som innebär att man letar reda på och plockar upp spökfiskeredskap.

Förlorade fiskeredskap som hummertinor, garn och havskräfteburar ute i havet leder till att fisk och skaldjur letar sig in i dem och till slut dör i redskapen, så kallat spökfiske.

 

”Till största delen använder vi yrkesfiskare som draggar, men på svåra ställen används proffsdykare” säger Per-Olof Samuelsson, projektledare och fortsätter:

 

”Vi började redan 2017-18 med det första spökfiskeprojektet i Sotenäs kommun.

Yrkesfiskare som draggade på djupet och dykfirmor som dök bland annat längs Guleskärskajen och runt bropelarna Smögenbron. På dessa ställen hittades stora mängder förlorade hummertinor."

 

Resultat: 300 förlorade hummertinor! 17 kräftburar, ett tjugotal garn och 5 ryssjor.

 

Fiskarna släppte ut ett tjugotal humrar, även några romhonor, många torskar och ändå fler krabbor!

 

Två fleråriga spökfiskeprojekt startade 2019 och finansieras av EU:s fiskefond samt Länsstyrelsen LOVA, dessa pågår fortfarande.

Dessutom lyckades Sotenäs kommun ihop med Tanums och Lysekils kommuner få två stora draggprojekt av HaVs- och vattenmyndigheten hösten/vintern 2020.

 

Resultat 2019-2020:

Hummertinor: 297 st

Havskräfteburar: 91 st

Garn: 21 st

Ryssjor: 13 st

Dörjer/pirkar: 10 st

Vi har återlämnat 35 st hummertinor till ägarna och lämnat 7 st till polisen som sjöfynd.


Vi hittar ytterst sällan döda fiskar i hummertinor, burar eller garn. De blir snabbt på 1-2 dagar uppätna av krabbor med flera.

 

Upphittade märkta bra fiskeredskap lämnas tillbaka till ägarna.

Bra omärkta fiskeredskap lämnas till polisen som sjöfynd, polisen annonserar efter ägare och framkommer ingen ägare tillfaller de kommunen och de säljs till allmänheten via Springetaffären.

Övriga fiskeredskap lämnas på Marina Återvinningscentralen Hogenäset.

 

Har du tappat ett fiskeredskap lägg in det på HaVs- och vattenmyndighetens Ghostguard samt meddela projektledaren Per-Olof Samuelsson: per-olof.samuelsson@sotenas.se

 

Råd för att undvika att tappa fiskeredskap:

  • Använd tillräckligt långa linor minst 35 m, de ska alltid vara ett antal meter länge än djupet en bra bit utanför där du fiskar
  • Ha hummertinor som väger minst 8 kg gärna mer
  • Sätt inte hummertinor i eller i närheten av farleder, vi har plockat upp ett stort antal hummertinor i farleden Kungshamn-Smögen och på Hållöfjorden.

För mer information kontakta:

Per-Olof Samuelsson, projektledare

Telefon: 070-321 24 69

Mejl: per-olof.samuelsson@sotenas.se

Dela detta innehåll