Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Sotenäs kommun och The Perfect World Foundation ingår samarbete

En hög med marint skräp som lastpallar, fiskenät och rep.

Varje år förloras mer än 600 000 ton fiskeutrustning i våra hav. Den svenskgrundade djur– och naturorganisationen The Perfect World Foundation och Sotenäs kommun har nu skrivit ett samarbetsavtal för att utveckla arbetet med att lokalisera, bärga och återvinna förlorade fiskeredskap.

Förlorade fiskeredskap är den största bidragande faktorn till mikroplaster i våra hav. Dessutom bedöms förlorad fiskeutrustning vara det skräp i havet som orsakar mest skada på vår biologiska mångfald, eftersom nät, garn och burar kan fortsätta fånga fåglar, fiskar och andra marina djur i hundratals år, efter att de har förlorats. Bara utmed svenska västkusten beräknas fler än 3000 hummertinor gå förlorade varje år.

 

Sotenäs kommun driver idag återvinningscentralen för marint avfall, och The Perfect World Foundation arbetar bland annat med olika insatser för att informera om och samla upp plast ur våra hav. Samarbetet mellan parterna syftar till att The Perfect World Foundation går in för att utveckla och skapa nya samarbeten i syfte att stötta det befintliga arbete som Sotenäs kommun initierat med att lokalisera, bärga och återvinna förlorade fiskeredskap.


- Med gemensamma krafter ska Sotenäs kommun och The Perfect World Foundation arbeta för att rensa våra hav från spöknät och plastskräp, säger Mats Abrahamsson, kommunalråd vid Sotenäs kommun.

The Perfect World Foundation kommer att ansvara för att engagera fler företag och sponsorer till att medverka i och att finansiera verksamheten. Det finns även en förhoppning hos både Sotenäs kommun och The Perfect World Foundation att samarbetet skall kunna utvecklas internationellt och inspirera fler länder till att utveckla egna projekt där fiskeredskap kan lokaliseras, bärgas och återvinnas.


Vi kommer genom organisationen att lägga stort fokus på att lyfta problemen med spöknät och förlorad fiskeutrustning både nationellt och internationellt, och vi hoppas att fler länder tar efter det fantastiska arbete som Sotenäs kommun initierat. Och vi hoppas naturligtvis också att vi kan få många företag att engagera sig i och att stötta detta fantastiska initiativ”- säger Ragnhild Jacobsson, VD och medgrundare av The Perfect World Foundation.

 

I maj besöker Prins Albert II av Monaco västkusten och Göteborg för att ta emot The Perfect World Foundations årliga artbevarande- och hederpris, som delas ut av organisationen. Prinsen är en av världens ledande filantroper och har ett stort engagemang i att stötta havsbevarandefrågor. Prins Albert II av Monaco kommer under sitt besök lära sig mer, samt engagera sig mer i hur The Perfect World Foundation och Sotenäs kommun, genom sitt samarbete, arbetar för att rensa våra hav från förlorade fiskeredskap.

 

Om The Perfect World Foundation

The Perfect World Foundation är en ideell djur- och naturorganisation med hela världen som arbetsfält. Organisationen grundades i Sverige 2010, har 90-konto och är kopplade till Giva Sverige samt innehar den internationella statusen 501(c)(3). Organisationen driver djur- och naturprojekt som bland annat syftar till att rensa våra hav från plast och spökfiskande fiskeredskap, återplantera skogsområden och många andra projekt för att bevara den biologiska mångfalden.

Organisationen delar årligen ut ett hederspris ”The Perfect World Foundation Award” som tilldelas en framstående person som på ett betydande sätt bidragit till att bevara vår värld. Priset anses idag vara ett av de mest prestigefyllda.

Om Sotenäs Marin återvinningscentral

För att bidra med en lösning på problemet med uttjänta fiskeredskap och skräp i haven har Sotenäs kommun upprättat en marin återvinningscentral. På plats arbetar vi med stora delar av värdekedjan från insamling, sortering, återvinning till utveckling av nya cirkulära produkter. Sedan starten har Sotenäs kommun tagit hand om ca 530 ton uttjänta fiskeredskap, 111 ton strandskräp och mer samlas in hela tiden. Tidigare skickades detta på deponi eller i värsta fall blev kvar i haven, men nu omhändertas materialet och används som råvara till att utveckla nya produkter som blir till möjligheter.

På Sotenäs Symbioscentrum arbetar vi med industriell- och social symbios, vårt bidrag till en cirkulär ekonomi. Ordet symbios kommer från den biologiska symbiosen i naturen där två eller fler arter utbyter material, energi eller information på ett ömsesidigt fördelaktigt sätt.

 

I en industriell symbios blir den enes avfall eller restprodukt en annans råvara. Genom att företag och andra organisationer samarbetar blir systemet effektivare än om var och en optimerar sin egen verksamhet. Ett exempel är att fiskrens kan användas som råvara till fodertillverkning eller i en biogasanläggning.

 

Kontaktpersoner:

 

The Perfect World Foundation:

 

Daniel Wilke, Marketing Director

Mobile +46 (0) 73 632 98 27

E-Mail: daniel@theperfectworld.com

 

Sotenäs Marin återvinningscentral:

 

Per Svensson, Chef för näringsliv och utveckling.

Email: per.svensson@sotenas.se; Mob. +46 72 502 31 80

 

Maria Pettersson, Utvecklare marin plaståtervinning

Email: maria.pettersson@sotenas.se, Mob. +46 73 66 40 212

Dela detta innehåll