Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Sotenäs kommun gynnar pollinatörer

Prästkragar i ängsmiljö.

Sotenäs har kommit på tredje plats i Naturskyddsföreningens rankning av svenska kommuners arbete med att gynna pollinatörer.

Tredje platsen är inom kommungruppen Landsbygdskommun med besöksnäring.

 

Sotenäs kommun arbetar kontinuerligt med att omvandla kommunalt skötta gräsytor från klippt gräs till ängsmiljö. Även i kommunens rabatter finns många växter som bin, fjärilar, humlor och andra insekter tycker om. I årets rabatter hittar ni bland annat jätteverbena, anisisop, lavendel, röd rudbeckia och tistel.

 

Detta arbete är en del i åtagandet om att skapa blomrika miljöer för pollinerare inom det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålet. Det miljömål som främst berörs är ”Ett rikt växt- och djurliv”. Arbetet sker utifrån kommunens hållbarhetsstrategi och fokusområdet ”Hållbara samhällen och landsbygd”.

 

Läs mer i Naturskyddsföreningens rapport.

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65