Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Sotenäs kommun får 8,7 miljoner kronor i stöd

Sotenäs kommun har beviljats 8,7 miljoner i stöd från Europeiska Havs- och Fiskeriprogrammet, EHFF, för planering av en vattenbruksverksamhet.

Det handlar om den industripark som ska bedriva Europas största landbaserade laxodling med en produktion på 100 000 ton lax årligen.


”Vi har i uppdrag att främja en långsiktigt hållbar vattenbruksnäring. För oss är det också viktigt att utveckla landsbygden, något som vattenbruket kan bidra till” säger Christina Nordin, generaldirektör for Jordbruksverket.


Regeringen har pekat ut vattenbruket som en framtidsbransch som kan bidra till jobb och tillväxt i hela landet, att nationella miljömål nås och att vi svenskar får en bättre tillgång till fisk och skaldjur.


”Det är viktigt och glädjande att vi kan stötta Sotenäs kommun så att kommunen ges möjlighet att hantera denna investering och bidra till livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja, ökad tillgång på svensk lax samt jobb och tillväxt i kommunen och Västra Götalandsregionen” säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.


”Vi är mycket tacksamma för det här stödet. Vi är en liten kommun och därför är det värdefullt att få ekonomiskt stöd för att kunna förbereda markområdet för en etablering inom vattenbruksområdet” säger kommundirektör Maria Vikingsson.


Stödet, som är på 8 785 260 kronor, finansieras till cirka 70 procent av EU och resten av nationella stöd. Pengarna ska användas till en total genomlysning av det aktuella området för att ge hållbara förutsättningar för ett storskaligt

vattenbruk. Det handlar bland annat om en geografisk utredning, hantering av farligt avfall, samt en undersökning av vatten- och vattenkvalitet.


Läs Jordbruksverkets pressmeddelande Pdf, 469.2 kB.


För mer information kontakta:


Simon Löfgren, Fiskeri- och marknadsstödsenheten, Jordbruksverket

Mejl: Simon.Lofgren@jordbruksverket.se

Telefon: 036-15 59 48


Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65