Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Sotenäs får byggbonuspengar

Flerbostadshus i Väjern som Sotenäsbostäder byggt och ett bra exempel på en av alla nybyggnationer i kommunen. Det invigdes i våras.

För tredje året i rad har nu Sotenäs kommun fått ta del av byggbonuspengar från staten.

I år fick kommunen motta 1,2 miljoner kronor och sedan 2016 har man sammanlagt fått ta emot drygt 9 miljoner kronor i byggbonuspengar.

Bidraget infördes för att öka bostadsbyggandet i kommunerna mot bakgrund av den ökade mottagningen av nyanlända och det ökade behovet av bostäder. Byggbonusen tilldelas kommuner efter hur många startbesked de gett under året. I år har till exempel Sotenäs kommun gett 54 startbesked. Ett exempel är flerbostadshuset i Väjern med 16 lägenheter som invigdes i våras.

”Man kan säga att det är ett tack från staten för att kommunerna hjälper till att bygga nya bostäder” bygg och GIS-chefen Håkan von Dolwitz.

Sotenäs kommun använder pengarna bland annat till att avverka bygglovs- och mark- och exploateringsärenden.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige hade som mål under mandatperioden 2014-2018 att bygga minst 150 bostäder. Redan vid utgången av 2017 hade man glädjande nog uppnått det målet med 202 bostäder.

”Det känns väldigt positivt att vi får de här pengarna. Även under den kommande mandatperioden planeras nya hyresrätter och tomter i kommunen” säger kommunalrådet Mats Abrahamsson.

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65