Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Sotenäsekonom vinner pris för årets kommunalekonomiska uppsats

Två kvinnor, med tulpaner i händerna, som vunnit pris för bästa kommunalekonomiska uppsats

Sarah Isacson och Liza Backlund vid prisceremonin.

Årets kommunalekonomiska examensarbete 2022 har skrivits av Liza Backlund, bemanningsekonom i omsorgen i Sotenäs kommun, tillsammans med Sarah Isacson som arbetar i Uddevalla kommun.

Titeln på uppsatsen är "Komponentredovisning inom kommuner – En kvalitativ studie kring komponentredovisningens utmaningar”.


När kravet på komponentredovisning infördes i kommuner och regioner 2014 kom det inte med tydliga riktlinjer för hur det skulle gå till. Det har bland annat lett till att kommuner gjort egna tillämpningar.


"Vi blev tipsade av en kommun att det fanns problematik kring komponentredovisning. Vi valde att utveckla det till vår egen studie och upptäckte tidigt att det saknades forskning kring ämnet och att det var relevant att djupdyka i problemet", säger Liza Backlund.


Priset delades ut på Ekonomichefsdagarna och i motiveringen står bland annat:

Författarna har gjort en bra och välgrundad genomgång av ämnet med en bra analys och beskrivning av dilemman och utmaningar kring komponentredovisningen.


Uppsatsen manar till eftertanke kring behovet av riktlinjer i samband med beslut om nytt regelverk och dess påverkan på kommuners och regioners redovisning.
Uppsatsen visar samtidigt på hur kontakter och samverkan mellan kommuner har bidragit till att skapa enhetligare tillämpning.

" Det finns utrymme för mer forskning och vi hoppas att detta kan vara grunden till det" säger Liza Backlund.

Förutom denna utmärkelse så har uppsatsen vunnit pris för främsta kandidatuppsats inom företagsekonomi på Högskolan Väst 2022.

Fakta komponentredovisning

Komponenredovisning infördes för kommuner och landsting 2014.

Det centrala kännetecknet för komponentansats är att en byggnad delas upp i komponenter med olika avskrivningstider, anpassade till respektive komponents förväntade nyttjandetid.
Källa: SKR

Dela detta innehåll

Sara Hellman

Kommunikationsansvarig


sara.hellman@sotenas.se

0523 - 66 46 65