Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Sotenäsbostäder erbjuder elbilsladdare till hyresgästerna

Malin Pirosanto och Simon Sällström på Sotenäsbostäder visar den nya elbilsladdaren.

Ett nät av elbilsladdare växer fram på det kommunala bostadsbolagets parkeringsplatser i kommunen. I en nära framtid kommer behovet att öka rejält.

Det började med en enkät till Sotenäsbostäders hyresgäster. Vem var intresserad av att kunna ladda sin elbil vid huset?


- Det var bara en handfull som ville ha en plats direkt, säger Simon Sällström som är en av projektledarna. Men det var desto fler som såg att de skulle vilja ha det på lite längre sikt.


Det var förra hösten som Sotenäsbostäder började utreda möjligheterna.

Nu finns sex laddare som tillhör husen vid Rockeskärsgatan på Väjern, två finns på olika håll i Kungshamn och två är på gång i Hunnebostrand.


Dessutom är femton laddare installerade vid det nya hyrehuset i Bovallstrand som invigs senare i oktober.

Förberedelser görs också för laddare på Bankeberg i Hunnebostrand så att de som vill ha laddare där skall kunna få det vid inflyttning till våren.


- Det tar lite tid, men vi har kommit långt och vi ska dra i land detta, säger Malin Pirosanto som också varit med och lett projektet.

- Utvecklingen går fort och på sikt kommer förmodligen merparten av våra hyresgäster ha behov av en egen laddplats, vilket innebär att vi på sikt sannolikt kommer att fasta p-platser för våra hyresgäster, fortsätter hon.


Målet är att alla som vill ha en laddplats ska få det, men det beror förstås på de tekniska förutsättningarna och elinfrastrukturen i respektive område om det går att lösa.


Betalningen då?

Sotenäsbostäder ser till att all nödvändig utrustning kommer på plats, men hyresgästen betalar den till självkostnadspris via en månadsavgift. Till den avgiften läggs sedan kostnaden för hur mycket el man förbrukar. Elförbrukningen mäts vid varje stolpe och Sotenäsbostäder debiterar kunden i efterskott till gällande elpris.


- Priset för elen kommer alltså variera över tid men vi har bundit vårt avtal till ett relativt bra pris under hela nästa år och det kommer ju att gagna hyresgästerna också, säger Malin Pirosanto.

- Det här är ingen affärsidé där målet är att vi ska tjäna pengar, betonar Simon Sällström, utan vi gör detta i huvudsak som en service till våra hyresgäster samt för att hjälpa till i omställningen till ett mer hållbart samhälle.Dela detta innehåll