Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Snön är här på allvar - detta gäller för skottning och sandning

Vägskylt Sotenäs kommun i blaskigt snöfall

Värdret har gäckat oss under julhelgerna och det verkar fortsätta så in i januari. Snöröjning kommer alltså bli en åtekommande aktivitet för många av oss.

Här kommer en liten påminnelse om vem som ansvarar för vad.

Vad ansvarar kommunen för?

Kommunen ansvarar för vinterväghållningen av kommunala gator, cykelvägar, torg och gångbanor.

Turordningen vid vinterväghållning är följande:
1. Prioriterade vägar och parkeringar
2. Gång-/cykelvägar
3. Stickvägar
4. Uppsamlingsvägar

Vad ansvarar Trafikverket för?

Statliga vägar, tex 174:an och 171:an.


Vad ansvarar fastighetsägare för?

Det ska finnas plats för gående. Oavsett om det finns en gångbana eller inte utanför din fastighet är det ditt ansvar att se till att det finns tillräckligt med plats för gående.


Tänk på det här för att underlätta snöröjningen

Respektera gällande parkeringsförbud.

Det är inte tillåtet att forsla ut snö från din tomt eller uppfart ut på gatan.

Ta bort eventuell snö och is som fallit ned på gångbanan från din fastighet.

Håll området runt ditt sopkärl sandat och fritt från snö och is så att sophämtningen fungerar.

Beskär buskar och träd som hänger ut över gångbanor och gator.


Varför saltar ni inte så ofta?

Vi saltar vid frosthalka, dock oftast genomfartsleder och större leder. Saltet är effektivt bara vid vissa temperaturer. Dessutom är det skadligt för miljön.


Var kan jag hämta sand?

Vid kommunförrådet på Klippsjövägen i Kungshamn och vid depån vid räddningstjänsten i Hunnebostrand.


Bestämmelse för snöröjning på landsbygd och i samhällen

Dela detta innehåll

Sara Hellman

Kommunikationsansvarig


sara.hellman@sotenas.se

0523 - 66 46 65