Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Smögenparken ska få ansiktslyft

Hamnchef Daniel Jarnrot och anläggningsingenjör Maria Josefsson kikar på planerna för Smögenparken.

Smögenparken kommer att få en liten ansiktslyftning under våren!

Kommunstyrelsen har gett parkförvaltningen en halv miljon kronor för att parken ska få ett ännu finare utseende och nu har vår anläggningsingenjör Maria Josefsson börjat sätta planerna i verket.
Under 2012 togs träd bort intill parken eftersom man lade nya va-ledningar. Kommunen anlade då även nya gräsytor i parken och satte granitknott.
Nu planeras nya parkbänkar och nya planteringar, som förhoppningsvis ska kunna ha ett Evert Taube-tema i år eftersom det är Taubes jubileumsår. ”Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol…” känner vi väl alla till. Vid ena långsidan, som vetter mot Stolpegatan, kommer en trappa ner mot parken att anläggas, förmodligen i sten, för att hålla bättre.
” Just nu håller vi på och gör en upphandling av markentreprenaden. Den sidan av parken, som vetter mot Brunnsgatan, väntar vi med att rusta upp tills trafikutredningen och planen för gamla Smögen är klar. Tanken är att plantera träd på den gräsytan” berättar Maria Josefsson.

 

För mer information:

Maria Josefsson, anläggningsingenjör

Telefon: 0523- 66 46 95

Mejl: maria.josefsson@sotenas.se

 

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65