Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Smögenbron renoveras med start i januari

Smögenbron underifrån sedd från fastlandet

Det har blivit dags för Smögenbron att få en rejäl uppfräschning. Faktum är att renoveringen är helt nödvändig för att bron ska ha en framtid.

Mycket kortfattat handlar det om att brons betong och armering är i så dåligt skick att betong släpper från bropelarna.
Stora delar av arbetet kommer alltså att göras under själva vägbanan och i vattnet.
Trafiken kommer ändå att behöva begränsas eftersom arbetet påverkar brons själva konstruktion.

 

Man kommer också att installera ny belysning, rusta upp stödmurar och rusta upp gång- och cykelvägarna över bron.

 

Arbetet startar i januari 2023 och enligt Trafikverkets tidplan kommer det att vara färdigt i slutet av 2025.

 

Det är Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som ansvarar för Smögenbron och det arbete som nu kommer att göras. Frågor hänvisar vi alltså dit.
Redan nu finns en webbsida som förklarar vad som kommer att hända i stora drag. Den kommer att uppdateras under arbetets gång.

 

trafikverket.se/smogenbron Länk till annan webbplats.

Dela detta innehåll