Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Smittoläget oförändrat i Sotenäs kommun

Under vecka 8 upptäcktes 26 nya smittade i Sotenäs kommun, vilket kan jämföras med 29 smittade veckan innan men smittspridningen av covid-19 har på nytt tagit fart i Västra Götaland.

Under vecka 8 konstaterades 5 964 nya fall, en ökning med 25 procent. Störst är ökningen i Göteborg med kranskommuner, men en ökad smittspridning kan ses i hela regionen. Allra mest ökar smittan i åldersgruppen 10–19 år, en ökning med 57 procent jämfört med föregående vecka.

 

Den 2 mars kl. 10:00 fanns det totalt 321 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 53 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

VGR har kommit långt med vaccineringen på särskilda boenden för äldre och personer som har kommunal hemsjukvård, samt deras hushållskontakter. Många av dem får sin andra spruta i veckan. Detsamma gäller viss prioriterad sjukvårdspersonal inom VGR.

 

Under vecka 9 skickas totalt 34 880 doser vaccin ut till vaccinatörerna i Västra Götaland. Alla vårdcentraler får denna eller nästa vecka tillräckligt mycket för att ge första dosen vaccin till personer med hemtjänst och deras sammanboende hushållskontakter.

 

Vaccineringen av kommunal vård- och omsorgspersonal löper också på helt enligt plan.

Personer som fuskat sig till vaccination mot covid-19 kommer att få vänta på sin andra dos. De kommer få sin andra spruta först när det är dags för den fas de egentligen tillhör, enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.

 

Läs mer om antalet smittade i Sveriges alla kommuner: https://bit.ly/33QdtS0 Länk till annan webbplats.

 

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65