Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

SMHI byter vädervarningssystem

I oktober 2021 inför SMHI ett nytt vädervarningssystem som tar hänsyn till både geografisk plats, årstid och tid på dygnet.

Grundprincipen för det nya systemet är att det ska varnas – när och där – ett väder kan leda till konsekvenser för samhället.


Vädervarningar är viktiga för att hjälpa oss att bedöma faror som kan uppstå till följd av en väderhändelse och avgöra hur besvärliga vädersituationer ska hanteras.


I dag bygger SMHI:s vädervarningssystem på fasta värden; klass 1, 2 och 3. Värdena är samma i hela Sverige. Det gör att det kan vara svårt för allmänheten och samhället att bedöma ett väders lokala och regionala konsekvenser.

För att lokala och regionala konsekvenser av ett visst väder ska bli tydligare, för såväl samhälle som individ och underlätta planering och beslut inför svåra väderlägen, inför därför SMHI konsekvensbaserade vädervarningar från och med oktober 2021.


Det nya varningssystemet innebär att beslut att utfärda vädervarningar fattas utifrån regionalt anpassade värden, aktuella riskfaktorer beroende på årstid, tid på dygnet eller kombination av väder.

Grundprincipen är att det ska varnas – när och där – ett väder kan leda till konsekvenser för samhället.

Till exempel kan ett snöoväder i Göteborg få lokalt större konsekvenser för samhället än längre norrut i landet där kommuner ofta har högre beredskap för snö och kyla. Det kan innebära att en vädervarning utfärdas för Göteborgsområdet, men inte för Dalsland.

Så ändras vädervarningarna

Nya konsekvensbaserade vädervarningsnivåer

Klass 1, 2 och 3-varningarna tas bort och nya konsekvensbaserade vädervarningar införs.

De nya varningsnivåerna är gul, orange och röd, men de gamla varningarna kan inte direkt översättas till de nya nivåerna. Det vill säga den gamla klass 1-varningen är inte det samma som en ny gul varning

Det här betyder varningsnivåerna och så här ska du agera:

  • Gul varning: Konsekvenser förväntas. Var uppmärksam! Särskilt på väderkänsliga platser.
  • Orange varning: Allvarliga konsekvenser förväntas. Undvik att utsätta dig för vädret!
  • Röd varning: Mycket allvarliga konsekvenser förväntas. Avstå helt från att utsätta dig för vädret!

Meddelanden istället för utfärdande av risk

Kopplat till de nya vädervarningarna kan SMHI publicera meddelanden om risk för vattenbrist, höga temperaturer och brandrisk. Meddelandena ersätter myndighetens utfärdande av ”risk” för allvarliga väderrelaterade situationer.

Få vädervarningar i mobiltelefonen

Vädervarningarna publiceras på SMHI:s webbplats. Via SMHI:s app går även att få lokala och regionala vädervarningar som push-notiser direkt i mobiltelefonen.


Läs mer på SMHI:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65