Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Samrådsmöte om GC-väg

Martin Andersson, projektledare, Sotenäs kommun.

Är du intresserad av en gång- och cykelväg i Bovallstrand? Då bör du besöka samrådsmötet som hålls tisdag 3 oktober kl 18.00 i Folkets Hus i Kungshamn.

Vid mötet kommer Trafikverket att presentera ett förslag på byggnation av en GC-väg mellan Fabriksgatan och Heljerödsvägen i Bovallstrand, en sträcka på cirka 600 meter.

”Det är ett sätt att öka säkerheten för oskyddade trafikanter och det ger positiva miljö- och hälsoaspekter. Om det känns osäkert att cykla väljer man förmodligen bilen. Den här cykelvägen kommer förhoppningsvis att få fler att vilja cykla", säger kommunens projektledare Martin Andersson.

När samrådet har ägt rum och Trafikverket har fått in synpunkter från allmänheten, kommer det att dröja ytterligare en viss tid, förmodligen uppåt 1,5 år innan cykelvägen kan börja byggas. På grund av handläggningstider kan en produktionsstart vara möjlig i början av 2019.

När det gäller den planerade gång- och cykelvägen i Hunnebostrand beslutade kommunstyrelsen vid senaste mötet att avvakta med ytterligare projektering. På grund av fornlämningsfynd och en sträcka med geotekniskt dåliga förutsättningar, där GC-vägen planeras att dras, kommer bygget av den förmodligen att bli mycket kostsam. Sträckan finns ännu inte med i Trafikverkets regionala plan för Västra Götaland. När den finns med i den planen, kan kommunen söka delfinansiering hos Trafikverket, vilket givetvis skulle få ner kostnaden. Det är rimligt att anta att den kommer att finnas med i Trafikverkets planering omkring 2021.

Läs samrådshandligarna här Pdf, 2.2 MB.

 

För mer information kontakta:

Emelie Larsson, uppdragsledare ÅF:

emelie.larsson@afconsult.com

 

Martin Andersson, projektledare, Sotenäs kommun:

martin.andersson@sotenas.se

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65