Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Så har pandemin drabbat kommunens näringsliv

Hur har näringslivet i Sotenäs kommun drabbats av pandemin?

I mars 2020 påbörjade Micael Gustafsson sitt vikariat som näringslivsutvecklare i Sotenäs kommun.

”Min uppfattning, när jag pratat med företagare i kommunen, är att man inte drabbats så hårt som man först kanske trodde att man skulle göra” säger han.


Sotenäs kommun beslöt tidigt under pandemin att sätta in stödjande insatser för näringslivet. Det rörde sig till exempel om förlängd betalningstid för fakturor till kommunen och generösare serveringsområde utan kostnad.

”Vår miljöavdelning har också gjort många tillsyner under sommaren och stöttat krögarna på ett mycket bra sätt. Tillsammans har våra handläggare och krögarna gjort ett bra jobb för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller till exempel avstånd” säger Micael Gustafsson.


Ett tydligt tecken på att företagarna lyckats anpassa sin verksamhet är att inga konkurser inträffat i Sotenäs kommun, under den här perioden.

”Det är ju faktiskt rätt fantastiskt!” påpekar Micael Gustafsson.


Den 22 mars kommer en ny näringslivsutvecklare att tillträda i Sotenäs kommun, efter vår ordinarie näringslivsutvecklare Tomas Larsson, som går i pension.

”Jag kommer att återgå till min ordinarie tjänst, som kompetensmäklare vid Sotenäs Symbioscentrum, där jag matchar våra utbildningar, som vi erbjuder, med arbetslivet” säger Micael Gustafsson.

 

Har ditt företag drabbats av minskad omsättning under pandemin? Regeringen har infört ett omställningsstöd för dessa företag. Stödet kan användas av fysiska och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige och är registrerade för F-skatt. Skatteverket är den myndighet som beslutar om omställningsstöd och stödet betalas ut genom en kreditering av skattekontot.

 

Läs mer här: https://www.regeringen.se/.../omstallningsstod-mars-till.../ Länk till annan webbplats.


För mer information kontakta:

Micael Gustafsson, vik näringslivsutvecklatre

Telefon: 070-214 49 15

Mejl: micael.gustafsson@sotenas.se


Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65