Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Så går du tillväga för att få tillstånd för en påskfyr

En brasa brinner i mörkret.

Att elda påskfyrar är en trevlig gammal fin tradition som vi absolut ska bevara och fortsätta njuta av i framtiden, men för att vi ska kunna göra detta, måste en förändring ske. Eldandet måste ske på ett miljömässigt hållbart sätt.

Påskfyrar ska anmälas till räddningstjänsten (telefon: 0523-66 40 00) och tillstånd krävs från markägaren. Det måste också finnas en person eller en förening som står som ansvarig när man söker tillstånd från markägaren.

 

Den som ansöker om tillstånd på kommunens mark kommer att få tillgång till en container, där man kan lägga skräpet efter påskfyren, och som sedan kommunen kostnadsfritt forslar bort.

 

Sotenäs Kommun ställer sig positiv till att upplåta mark till organiserade påskfyrar.

För markägartillstånd, i de fall det är på kommunal mark, kontakta kommunens Plan- och Exploateringsavdelning (mejla: sbf@sotenas.se eller ring 0523-66 40 00).

 

I påskfyrarna får endast rent trä och trädgårdsavfall eldas. Det är fullständigt förbjudet att elda tryckimpregnerat virke eller däck.

Brinnande gummidäck innebär frisläppande av bland annat cancerframkallande ämnen. Dessutom bildas partiklar, som kan tränga ner i lungorna och orsaka skador och på sikt även dödsfall. Tänk på att inte stå för nära elden då röken kan innehålla hälsofarliga ämnen.

 

Tryckimpregnerat virke innehåller också olika tungmetaller som frigörs vid förbränningen och är hälsovådligt att andas in. Även askan som blir kvar, innehåller stora mängder tungmetaller.

 

Nu hoppas vi att vi får fina, miljövänliga påskfyrar att samlas kring!

Dela detta innehåll