Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Publicerad:

Rena elbilar köps in

Helena Götherström, fordonsansvarig.

Kommunen kommer köpa in fem stycken rena elbilar som ska användas av rehab och kommunens vaktmästare. Bilarna kommer att levereras i juni.

Regeringens mål är att Sveriges alla kommuner ska vara fossilfria år 2030 och införskaffandet av fler elbilar är ett steg i Sotenäs strävan mot detta mål.
Kommunen har också skickat in en ansökan till Klimatklivet om bidrag till att bygga ut laddinfrastrukturen i kommunen. Klimatklivet är ett investeringsstöd från staten som ska stötta åtgärder som minskar utsläppen på lokal och regional nivå.
”Vi får förhoppningsvis svar på vår ansökan i mars och därefter ska vi påbörja arbetet med att sätta upp fler laddstolpar i kommunen så snabbt som möjligt. Det kommer dels bli laddstolpar som enbart är till för kommunens verksamhet, men även sådana som allmänheten kommer att kunna använda” berättar Helena Götherström, fordonsansvarig.

Kommunen har även fler åtgärder på gång för att uppnå målet att bli fossilfritt till 2030:
”Vi jobbar med att effektivisera vår fordonsflotta och se till att den utnyttjas på rätt sätt. Vi har köpt in sex stycken busskort som är flitigt använda av vår personal. Målet är att göra vår personal medvetna om vad en bil kostar och vilka alternativ som finns” säger Helena Götherström.

 

För mer information kontakta:

Helena Götherström, fordonsansvarig

Mejl: helena.gotherstrom@sotenas.se

Telefon: 0523-66 45 30

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65