Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Remiss för besöksnäringen

Hur ska besöksnäringen utvecklas i Sotenäs?

Vi hoppas att du vill tycka till om Framtidens besöksnäring 2018- eftersom det är ett viktigt styrdokument för besöksnäringens utveckling i vår kommun. Synpunkter inlämnas senast 2017-10-04 till registrator.kommun@sotenas.se eller lämnas in till receptionen, kommunhuset i Kungshamn. Märk remissvaret med ”Remissvar Framtidens besöksnäring”.

 

Läs dokumentet här Pdf, 328.1 kB.

 

Din röst är viktig!

Förslaget har skrivits av arbetsgruppen för ”Framtidens besöksnäring” som består av åtta representanter för den lokala näringen, två representanter för Turistrådet Västsverige, en representant för Stiftelsen Sotenäs Turism och en representant för kommunen.

Efter remissomgången kommer ett nytt förslag att ställas samman utifrån inlämnade remissvar. Detta förslag lämnas sedan till kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 november.

Under förutsättning att förslaget antas i arbetsutskottet hanteras det sedan i kommunstyrelsen den 22 november för att slutligen preliminärt behandlas i kommunfullmäktige den 7 december.

Vid ett positivt beslut startas ny verksamhet upp så snart som möjligt i början av 2018.

Med ett gemensamt arbete för en positiv utveckling av besöksnäringen kommer vi att göra skillnad!

 

Tomas Larsson

Näringslivsutvecklare

tomas.larsson@sotenas.se

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65