Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Projektanställer tre mark- och exploateringsingenjörer

Kommunstyrelsen har tillsatt extra medel för att plan- och byggenheten ska kunna avverka den ärendekö inom markförvaltningen, som byggts upp under en tid.

De extra medlen har gjort det möjligt att under ett års tid projektanställa tre mark- och exploateringsingenjörer som ska hjälpa till och beta av ärendena i kön.

 

Ida Engelbrektsson, Emelie Andersson och Celine Hennström är nyligen utexaminerade lantmäteriingenjörer från Högskolan Väst och gick faktiskt alla tre i samma klass!

"Det ska bli både roligt och spännande att börja jobba i kommunen" säger Celine Hennström.

 

Håkan von Dolwitz, plan -och byggchef, är väldigt glad över förstärkningen på avdelningen:

"Att vara mark- och exploateringsingenjör är ett brett område. Ett ärende kan gå väldigt fort, medan ett annat kan ta lång tid. Nu hoppas vi att vi med Idas, Emelies och Celines hjälp ska få kunna minska vår ärendekö fortare" säger han.

 

Sotenäs kommun hälsar dem varmt välkomna och hoppas att de ska trivas hos oss!

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65