Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Plusresultat för Sotenäs kommun 2020

Under 2020 förväntas Sotenäs kommun gå med 15,5 miljoner plus, vilket är betydligt bättre än årets budgeterade resultat på 1,0 miljoner kronor.


"Det goda resultatet beror främst på att kommunen fått högre generella bidrag från staten, precis som alla andra kommuner i Sverige. Detta för att milda effekterna av lägre skatteintäkter under pandemin. Det gör att läget ser bättre ut för 2021 och viss mån även för 2022" säger kommunens ekonomichef, Ulrika Gellerstedt, (bilden).

 

Men det finns tyvärr stora orosmoln vid horisonten.

Samtliga nämnder räknar med att hålla sina budgetramar under 2020. Nämnderna har under året arbetet med att dels att fortsätta anpassa verksamheten och dels att hantera pågående pandemi.

Kommunfullmäktige har beslutat att verksamhetens nettokostnader måste minska med totalt 36 miljoner, för perioden 2019 - 2022.

Varför då, när kommuner går med plusresultat i år?

 

Orsaken är att kommunen behöver anpassa verksamheten efter lägre intäkter (eller den ökade kostnadsutjämningsavgiften) men också för att kunna finansiera kommunens egna investeringar. Sparbetinget genomförs i etapper.

 

Kommunen står inför stora investeringar de närmaste åren. Detta för skol- och omsorgsfastigheter (till exempel en ombyggnation av Hunnebohemmet) men också inom teknisk verksamhet som till exempel underhåll och reparationer av hamnar och kajer.

För att inte behöva låna till dessa investeringar, är det viktigt att budgetera med överskott. Resultatnivåerna bör minst uppgå till 2 procent i förhållande till skatter och kommunal utjämning, det vill säga cirka 11 miljoner kronor per år

.

Den stora utmaningen för Sotenäs är att även kommunens bolag också står inför stora investeringar, till exempel nybyggnation av bostäder. Det betyder att befintligt låneutrymme som kommunen har, måste inrymma investeringar både för kommunen och för de kommunala bolagen.

 

Årets resultat och kommande resultat är nödvändiga för att kunna genomföra kommande investeringar utan lånefinansiering. Detta för att inte lägga över skuldbörda till kommande generationer Sotenäsbor.

 

Läs mer här om kommunens budget:

 

https://sotenas.se/.../budget.4.1c57d2e015af6ee71f833e86... Länk till annan webbplats.

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65