Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Pedagogerna tar plats i skolbänken

lärare lär sig ledarskap i klassrummet under läslovet

Lärare behöver också lära sig nya saker. Inriktningen nu är "Ledarskap i klassrummet"

Kommunens samtliga pedagoger som arbetar mot år F-9 deltar i Sotenäs kommuns övergripande fortbildningsinsats Fokuslyftet.

Det är kommunens utvalda förstelärare som planerar, leder och genomför arbetet tillsammans med pedagogerna på respektive skolenhet.

 

Pedagogerna i kommunen har läst in vald litteratur, arbetat med diskussions- och reflektionsfrågor, arbetat med dilemman, haft rollspel och fallarbete.

 

Fokuslyftet med inriktning ”Ledarskap i klassrummet” kommer att fortsätta under hela läsår 2022/2023 med planerade klassrumsbesök, pedagogiska uppdrag, dilemman och kommunövergripande gruppdiskussioner utifrån det valda ämnet.

 

Kommunens förstelärare var mycket nöjda med pedagogernas arbetsinsats.

Som ett stort tack för allt bra som skolpersonalen gör i sitt dagliga arbetet med sina elever så avslutades utbildningen med att rektorsgruppen bjöd all skolpersonal på filmvisning, popcorn och dricka.

Dela detta innehåll