Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Oförändrat läge i Sotenäs kommun vecka 19

Under vecka 19 rapporterades 50 nya smittfall i Sotenäs kommun.

Det kan jämföras med 55 nya smittfall föregående vecka. Sammanlagt har 884 personer, skrivna i Sotenäs kommun, smittats sedan pandemins början.

 

Under vecka 19 rapporterades 4 432 fall i Västra Götaland, vilket är en minskning med 13 % jämfört med föregående vecka. Antalet fall har nu minskat fyra veckor i rad.

 

Från och med den 26 februari 2020, och fram till och med den 16 maj 2021, har totalt 182 225 bekräftade fall rapporterats i Västra Götaland.

De senaste veckorna ses en minskning i samtliga åldersgrupper. Minskningen är statistiskt säkerställd i gruppen 20 – 79 år.

 

Medianåldern för insjuknande i smitta vecka 19 är 35 år.

 

Under vecka 19 rapporterades endast 5 fall som är boende på SÄBO, Särskilt boende, i Västra Götaland.

 

Fram till den 16 maj har 2 331 dödsfall bland personer med bekräftad covid-19 rapporterats i Västra Götaland. Medelåldern bland dödsfallen var 82 år, och 55 procent av de avlidna var män. Totalt har 90 procent av dödsfallen inträffat bland personer 70 år eller äldre.

 

Allmän information om vaccinering:

 

https://www.1177.se Länk till annan webbplats. samt telefonnummer:

 

• Svenska: 010-473 94 30

• Arabiska: 011-473 00 22

• Persiska: 011-473 00 23

• Somaliska: 011-473 00 24

 

Statistikrapporter från Smittskydd VGR: https://bit.ly/3bIdeNN Länk till annan webbplats.

 

Läs mer om antalet smittade i Sveriges kommuner i Folkhälsomyndighetens rapport: https://bit.ly/2RP2vK8 Länk till annan webbplats.

 

Här kan du besöka trängselfria platser i Sotenäs kommun: https://storymaps.arcgis.com/.../d587cdfaa91d4bb9816dcc92... Länk till annan webbplats.

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65