Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Oförändrat läge i Sotenäs kommun under vecka 16

Under vecka 16 rapporterades 37 nya smittfall i Sotenäs kommun.

Det kan jämföras med 36 nya smittfall föregående vecka.

Under vecka 16 rapporterades 5 467 fall, vilket är en minskning med 21 % jämfört med föregående vecka. Från och med den 26 februari 2020, och fram till och med den 25 april 2021, har totalt 167 456 bekräftade fall rapporterats i Västra Götaland.

 

Högst antal smittade ses i åldersgruppen 40 – 49 år. Jämfört med föregående vecka minskar smittfallen i samtliga åldersgrupper, förutom bland 80 – 89 år som ökar med 10 fall.

Statistiskt säkerställd minskning ses i åldrarna 10 – 79 år när vecka 16 jämförs med medelvärdet av de tre föregående veckorna.

 

Under vecka 16 rapporterades 25 fall som är boende på SÄBO, Särskilt boende.

Fram till den 25 april har 2 284 dödsfall bland personer med bekräftad covid-19 rapporterats i Västra Götaland. Medelåldern bland dödsfallen var 83 år, och 55 procent av de avlidna var män. Totalt har 90 procent av dödsfallen inträffat bland personer 70 år eller äldre.

 

Läs mer i Västra Götalandsregionens veckorapport: https://bit.ly/2S8aL85 Länk till annan webbplats.

 

Läs mer om antalet smittade i Sveriges kommuner i Folkhälsomyndighetens rapport: https://bit.ly/3uTfMiW Länk till annan webbplats.

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65