Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Ny ungdomsundersökning

Joakim Linder, ungdomsutvecklare, med den färska Lupp-undersökningen i handen.

Trygga, dricker mindre alkohol än tidigare och trivs med skolan. Den bilden ger Sotenäs kommuns ungdomar i årets Lupp-undersökning, en undersökning som gjorts under hösten bland kommunens 16-19-åringar.

Lupp står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, och är en nationell enkätundersökning, framtagen för att landets kommuner ska ha ett underlag i sitt arbete med ungdomsfrågor.

Enkäten berör åtta områden: fritid, politik, samhälle och inflytande, hälsa, framtid, skola, trygghet och arbete.

Undersökningen visar att 90 procent av Sotenäsungdomarna som svarat är nöjda med sina lärare och 85 procent är nöjda med skolmiljön. Däremot är bara 45 procent nöjda med skolmaten.

När det gäller Sotenäsungdomarnas fritid så är det 60 procent av de som har svarat som inte tycker att fritidsutbudet i kommunen är anpassat efter vad de vill göra. Här är tjejer mer missnöjda med fritidsutbudet än killar.

”Det är ju tråkigt, men här ser jag att det finns en utvecklingspotential för kommunen” säger ungdomsutvecklaren Joakim Linder.

Hela 90 procent har svarat att de känner sig trygga i samhället. Främsta orsaken till stress och oro hos ungdomarna beror istället på skolarbetet.

”Här känner tjejer mer stress än pojkar” säger Joakim Linder.

Senast denna undersökning genomfördes var 2014, men frågorna i årets undersökning har omformulerats, så det går inte riktigt att jämföra undersökningen rakt av för att kunna se en utveckling. Men på frågan om de använder alkohol har fler svarat ”aldrig” än år 2014, vilket är glädjande.

Här kan du läsa undersökningen i sin helhet Pdf, 2 MB.

 

För mer information kontakta:

Joakim Linder, ungdomsutvecklare

Telefon: 0523-66 47 93

Mejl: joakim.linder@sotenas.se

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65