Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Nytt projekt ska rädda hummern

Idag är det dags för hummerpremiär! Hummerbeståndet är just nu historiskt lågt, men ett spännande initiativ från Havsmiljösatsning Sotenäs kommun, kan förhoppningsvis hjälpa till att vända den trenden i vårt område.

Per-Olof Samuelsson, projektledare för Havsmiljösatsning Sotenäs kommun, har ansökt om att få odla upp hummeryngel från lokala romhonor. Odlingen kommer att ske i hummerkläckeriet på Kristinebergs marina forskningsstation under ledning av docent Susanne Eriksson.
Finansieringsansökan hos EU:s Fiskefonder har ännu inte behandlats, men förhoppningen är att den kommer att godkännas och att satsningen då kan starta. Romhonorna tas upp nu under hösten av lokala båtlag och övervintras i bassängerna. Ynglen kläcks fram under tidig vår och kommer sedan sättas ut lokalt nordväst om Smögen.
Projektet har tillstånd från Länsstyrelsen att sätta ut upp till 10 000 hummeryngel, men troligast är att man börjar med 1 500 stycken.
”På så sätt kan vi förhoppningsvis stärka hummerbeståndet” berättar Per-Olof Samuelsson.
I Padstow i Cornwall, som ligger i England, har forskare under flera år fött upp och satt ut stora mängder yngel. Utsättningar som haft mycket god effekt på det lokala beståndet av hummer.
”Hummerbeståndet är historiskt lågt så alla åtgärder man kan göra är bra. En sekundär effekt kan också bli att vi kan få ett starkare yrkesfiske av hummer och stötta turistnäringen”” säger Per-Olof Samuelsson.

För mer information kontakta Per, Olof Samuelsson, projektledare Havsmiljösatsning Sotenäs kommun:

per-olof.samuelsson@sotenas.se

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65