Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Ny broschyr med kartor över vandringsleder

Sotenäs kommun har släppt ’Vandra i Sotenäs’, en ny broschyr med kartor över våra fina vandringsleder här i kommunen.

Den innehåller både etapper av Soteleden och leder med andra förvaltare. Varje etapp är lagom för en dagsvandring.

 

”Vi märker ett stort intresse för att vandra både från lokalbefolkningen och turister, och vill göra det lätt för folk att hitta ut och upptäcka Sotenäs” säger Åsa Andersson, besöksnäringsutvecklare.


Vandringslederna är utmärkta med tydliga startmarkeringar, vilka alla ligger i anslutning till bilparkering och/eller busshållplats. Broschyren innehåller även bra info för besökare i kommunen, med till exempel boendeanläggningar i närheten av lederna markerade.


”Självklart gäller allemansrätten, men eftersom stora delar av lederna går över privat mark är det viktigt att visa respekt för markägarna” säger Åsa Andersson.


’Vandra i Sotenäs’ kommer att finnas till försäljning i Turistinformationen vid ångbåtsbryggan i Kungshamn. Som en del av Sotenäs kommuns hållbarhetsarbete finns även varje kartetapp att ladda ner som pdf från sotenas.se/vandring.


Materialet är skapat av Frida Göthberg, GIS-ingenjör.

 

För mer information:

Åsa Andersson, besöksnäringsutvecklare

Telefon: 0523- 66 40 06

Mejl: asa.andersson@sotenas.se

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65