Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Nu ska Thetis oljesaneras

Foto: Fredrik Lindgren/Havs- och vattenmyndigheten

Nu inleds saneringen av fiskefartyget Thetis, ett av Sveriges miljöfarliga vrak. Fartyget sjönk utanför Smögen 1985 och vraket kan innehålla cirka 30 kubikmeter olja, vilket är tio gånger mer än en vanlig oljetank i en villa.

"Vi vet att Thetis har börjat läcka ut olja i mindre mängd. Om stora mängder olja läcker ut, så orsakar det stora skador både i den marina miljön och på land", säger Christer Larsson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Vårt kommunalråd Mats Abrahamsson (M), är mycket nöjd över att sanering påbörjas:

”Det är väldigt bra att det kommer igång eftersom det har pågått en diskussion om vad man ska göra åt Thetis i många år. Att den här saneringen räddar miljön och gör att vi inte drabbas av framtida påslag olja, det ser vi från Sotenäs kommuns sida som väldigt positivt.”

Det finns cirka 17 000 fartygsvrak längs Sveriges kuster. Ett 30-tal av vraken utgör en akut miljöfara, de innehåller stora mängder olja som kan orsaka skador i stora områden om de läcker ut. Från och med 2016 har HaV ett samordnande ansvar gällande utredning och sanering av de miljöfarliga vraken. Först ut att saneras är vraket Thetis.

"Förutom att Thetis ligger i en väldigt känslig skärgård med stora naturvärden, så ligger vraket också förhållandevis bra till och passar därför som pilotprojekt. Vraket ligger på 30 meters djup, nära en hamn och är i förhållandevis god kondition", säger Christer Larsson.

Saneringen av Thetis beräknas kosta ungefär fem miljoner kronor, pengar som HaV fått från Naturvårdsverkets anslag för förorenade områden för att undersöka och förbereda sanering av sjunkna fartyg.

Området runt Thetis kommer att spärras av under tiden saneringen pågår och då får allmänheten inte röra sig innanför det avspärrade området.

"Saneringen av Thetis kan ses som ett test av metoden med att borra hål i vraket och pumpa upp oljan, om den fungerar eller om andra metoder behöver testas i framtiden", säger Christer Larsson.

Efter en upphandling har uppdraget att utföra själva saneringen gått till företaget Marine Works AB. Företaget räknar med att göra de första dykningarna och kartlägga vraket under november månad. Saneringen beräknas sedan ta mellan två och tre veckor, beroende på bland annat väderförutsättningar. I uppdraget ingår också att skriva en rapport om projektet.

"Det är viktigt att saneringen görs så säkert som möjligt och att risker minimeras, både för miljön och för människor. Därför kommer saneringen främst att ske med hjälp av undervattensrobotar (Remotely operated underwater vehicles, ROV) och inte med dykare", säger Christer Larsson.

Kustbevakningen och flera företag har tidigare genomfört ett antal saneringar av nyare vrak där det finns ägare och fartygen är försäkrade. Saneringen av Thetis är första gången som en svensk myndighet tar fram en modell för vraksanering och genomför tömning av olja ur ett äldre, ägarlöst vrak.

 

För mer information kontakta:

Christer Larsson, utredare, enheten för havsplanering och maritima frågor, Havs- och vattenmyndigheten:

christer.larsson@havochvatten.se

Telefon: 010-698 69 11

Mobil: 076-538 62 11

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65