Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Näst lägst arbetslöshet i Sotenäs bland Fyrbodalskommunerna

Sotenäs kommun har näst lägst arbetslöshet i Fyrbodal! I Sotenäs är endast 6,2 % öppet arbetslösa, att jämföra med riket där siffran ligger på 8,7% och i Västra Götaland på 8,2%

."Det är glädjande att vi har så låg arbetslöshet i Sotenäs kommun. Det visar att näringslivet i Sotenäs, trots svåra omständigheter det senaste året, ändå har klarat sig förhållandevis bra. Vi arbetar också med att följa upp våra yngre vuxna och deras situation på arbetsmarknaden" säger kommunalrådet Mats Abrahamsson.

 

I Sotenäs har antalet arbetssökande ökat med 74 personer under 2020 till nuvarande 255 personer. Dessa personer har blivit arbetslösa av olika skäl, till exempel avslutad utbildning och anställningar som upphört. Åldersspannet varierar, men det är tonvikt på de som är mellan 40-60 år och som endast har en gymnasieutbildning.

 

Under 2020 gjorde Sotenäs kommun ett antal åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet på grund av pandemin. Inför 2021 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott, om en förlängning av följande åtgärder:

 

  • Ge anstånd på betalningstider för tillsynsavgifter till exempel gällande livsmedel, brandstillsyn, miljö, serveringstillstånd samt tobak och folköl.
  • Ge anstånd på betalningstider på hyra i lokaler samt upplåtelse av offentlig plats.
  • Tillsynsbesök görs efter dialog, för att undvika smittspridning och bästa möjliga rådgivning.
  • Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
  • Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65