Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Narkotikabekämpning i fokus i nya medborgarlöften

Fronten på en polisbil som står utanför Tumlaren i Väjern

Att förebygga narkotikamissbruk bland unga och narkotikarelaterad brottslighet är högprioriterade områden i de medborgarlöften som polisen och kommunen kommit överens om.

Ökad polisiär närvaro i hela kommunen finns också med på listan.

Överlag är Sotenäs kommun en trygg kommun att bo, verka och vistas i. Det visar den trygghetsundersökning som lokalpolisområde Västra Fyrbodal genomförde under hösten 2022 tillsammans med brottsstatistiken och den lokala lägesbilden som kartläggs kontinuerligt över året.


Tipsen som invånarna lämnar till polisen handlar oftast om trafikrelaterade problem eller misstankar om narkotikabrott.

Och det finns en generell oro gällande en ökad narkotikaanvändning i samhället.
Man ser också en ökning av bedrägerier och stölder mot äldre i Sverige som oroar.


Därför finns ett särskilt fokus i medborgarlöftet på att förebygga tidig narkotikadebut och bekämpa narkotikarelaterad brottslighet, bedrägeribrott mot äldre samt tryggheten i trafiken.


Medborgarlöfte 2023-2024

Insatser för att förebygga narkotikamissbruk och narkotikarelaterad brottslighet:

  • Kommunen och polisen anordnar gemensamt föräldraföreläsningar för att öka kunskapen om narkotika och dess konsekvenser.
  • Polisen genomför insatser för att förhindra och begränsa narkotikabrott bland ungdomar. Kommunen ska snabbt erbjuda stöd och hjälp till ungdomar med problem.


Trygghetsfrämjande insatser:

  • Polisen och kommunen samarbetar för att nå ut med information om bedrägeribrott mot äldre.
  • Ökad polisiär närvaro i hela kommunens geografiska område genom en utökad områdespolisverksamhet.
  • Det ska finnas tydlig information på kommunens webbplats om hur invånare kan lämna information om otrygga platser och på så sätt kunna vara med och påverka det trygghetsfrämjande arbetet.
  • Bjuda in till informationsträff om båt- och grannsamverkan och på så sätt uppmuntra till att starta nya föreningar.

Insats för att öka trafiksäkerheten:

  • Polisen utför de antal trafikkontroller som krävs baserat på den aktuella lägesbilden.

Fakta medborgarlöfte

Medborgarlöften är en del i polisens och kommunens gemensamma arbete för att förebygga brott och främja tryggheten i samhället.

Genom att kommun och polis samarbetar kan arbetet stärkas och bli mer effektivt.

De nya löftet gäller i två år, 2023-2024

 

Polisen om nya medborgarlöftena Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dela detta innehåll

Sara Hellman

Kommunikationsansvarig


sara.hellman@sotenas.se

0523 - 66 46 65