Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Möte för att diskutera sommaren

Tjänstemän och politiker samlades under förmiddagen 2 oktober för att diskutera hur sommaren avlöpt för kommunens verksamheter.

Idag var det dags för politiker och tjänstemän att göra den årliga summeringen av hur sommaren har varit när det gäller kommunens verksamheter.

Riktigt bra, blev det sammanlagda omdömet. Mest klagomål har det varit angående sophanteringen Att sopkärl och återvinningsstationer blir överfulla, är tyvärr ett problem som återkommer varje sommar. Nu kommer kommunens representanter och Rambo att träffas för att undersöka hur problemen ska kunna minimeras nästa år.

”Vi vill verkligen lösa detta på ett bättre sätt nästa år” säger kommunchefen Maria Vikingsson.

En stor framgång är att bygg- och GIS-enheten har avgjort fler ärenden än vad som kommit in under våren och den trenden har fortsatt även under sommaren.

”Det känns fantastiskt skönt” säger samhällsbyggnadsförvaltningens chef Eveline Savik.

För första gången har kommunen också anordnat sommaraktiviteter för våra ungdomar och det blev mycket uppskattat. Det var många unga som deltog, speciellt i utomhusaktiviteterna, som var allra mest populära. Spontanidrottsplatsen, som öppnades i Kungshamn vid Idrottshallen, under sommaren har också varit oerhört mycket använd, från tidiga morgonen, till sena kvällen.

För räddningstjänstens del har det varit en relativt lugn sommar. Åtta trafikolyckor, men som tur är, inga drunkningstillbud. Tyvärr har det visat sig att en del utländska besökare har eldat med spritkök i båten vilket har lett till en del utryckningar. Kanske behöver säkerhetsinformation sättas upp på fler olika språk i våra gästhamnar?

Slutligen har Tumlaren haft en oerhört bra sommar med de högsta besöksantalen på fem år! Under juli besöktes anläggningen av 9 100 besökare, att jämföra med 7 845 i juli året innan. Sammanlagt har Tumlaren haft cirka 20 500 besökare under juni-augusti i år, vilket kan jämföras med 18 975 besökare samma period 2016.

I höst kommer förmodligen en efterlängtad renovering av anläggningen att dra igång för att göra anläggningen ännu mer attraktiv.

 

För mer information kontakta:

Maria Vikingsson, kommunchef:

maria.vikingsson@sotenas.se

Telefon: 0523-66 45 16

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65