Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Möjligheten att finansiera en tjänst på Kiffen är i dagsläget slut

Beskedet om att Kiffen läggs ned vid årsskiftet har väckt många och starka reaktioner. Sotenäs kommun har sett ett stort värde i verksamheten, men i dagsläget finns det ingen möjlighet att fortsätta finansieringen av den tjänst vi bidragit med

Sotenäs kommun gick för ett år sedan in i verksamheten med en tjänst för att göra Kiffen till en träffpunkt även för äldre. Tjänsten var helt finansierad av statsbidrag som löpte på ett år.
Vid årsskiftet är bidragsperioden slut och med de ekonomiska omständigheter som råder har kommunen ingen möjlighet att fortsätta finansiera äldreverksamheten på samma sätt.


”Vi måste göra anpassningar för att fortsatt bedriva vårt arbete inom ramen för tilldelade resurser och då är det ickelagstadgade och dessutom tidsbegränsade åtgärder vi har möjlighet att titta på”, säger Lisbeth Olsson som är chef för omsorgsförvaltningen.


Arbetet som bedrivits i KIF:s regi har skapat stort mervärde för medborgarna, men i en prioritering måste alltid den lagstadgade kärnverksamheten prioriteras.


Sotenäs kommun kommer fortsätta att arbeta med förebyggande insatser men inom egen regi, i samarbete med skolan och kring äldre, vid andra träffpunkter som kommunen har.


Kontakt:
Lisbeth Olsson förvaltningschef Omsorgsförvaltningen
lisbeth.olsson@sotenas.se


Dela detta innehåll