Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Minskat antal smittfall under vecka 13

Under vecka 13 rapporterades 24 nya smittfall i Sotenäs kommun.


Detta kan jämföras med 39 nya smittfall föregående vecka.

Under vecka 13 rapporterades 6 642 fall i Västra Götaland. Vilket är en minskning med 12 % jämfört mot föregående vecka. Minskningen ska dock ses i relation till att påskledigheten som innebär andra förutsättningar för öppettider och provtagning inom vården.

 

Under perioden 26 februari 2020 till 4 april 2021 har det rapporterats totalt 148 667 bekräftade fall i Västra Götaland.

Under vecka 12 rapporterades endast 8 fall som är boende på SÄBO, Särskilt boende i Västra Götaland.

 

Fram till den 4 april har 2 221 dödsfall bland personer med bekräftad covid-19 rapporterats i Västra Götaland. Medelåldern bland dödsfallen var 83 år, och 55 procent av de avlidna

var män.

Totalt har 91 procent av dödsfallen inträffat bland personer 70 år eller äldre. Avlidna personer under 50 år redovisas inte per åldersgrupp och kön med hänsyn till sekretess då det rör sig om få fall i de olika åldersgrupperna.

 

Läs mer i Västra Götalandsregionens veckorapport: https://alfresco.vgregion.se/.../Veckorapport%20covid-19... Länk till annan webbplats.

 

Läs mer om antalet smittfall i Sveriges alla kommuner i Folkhälsomyndighetens rapport: https://experience.arcgis.com/.../a6d20c1544f34d33b60026f... Länk till annan webbplats.

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65