Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Marenor lämnar in ansökan hos Miljöprövningsdelegationen

vatten som porlar

Marenor AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län om tillstånd enligt miljöbalken på fastigheterna Gravande 3:41 och 23:3 i Sotenäs kommun.

Ansökan omfattar framställning av livsmedel baserad på en kombination av i huvudsak fiskråvara och vegetarisk råvara upp till 12 500 ton färdiga produkter per år. Verksamheten omfattar även utveckling, förädling och paketering av livsmedel.

Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in.


Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på kommunkansliet i Sotenäs kommun samt på Länsstyrelsen Västra Götaland, e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefon: 010-224 40 00.


Läs mer om ärendet Länsstyrelsen Västra Götalands webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dela detta innehåll