Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Kungshamns skola i unik studie

Från vänster: Elina Bragge, Mona Andersson, båda klasslärare åk 3, och Marianne Olsson, specialpedagog.

Kungshamns skolas tredjeklassare ska delta i en unik studie som Göteborgs universitet genomför.

Den syftar till att utprova och utvärdera metoder för att utöka barns ordförråd och stärka deras ordförståelse.
Grundtanken är att barn som får lära sig många ord i tidig ålder är bra förberedda för att lära sig fler ord själva och får en bra läsförståelse. Studien är den första i sitt slag i Sverige.
Forskarna har upptäckt att barn idag har sämre ordförråd och läsförståelse än förr.
En orsak kan vara att man idag använder sig mer av tekniska hjälpmedel och inte använder det talade och skrivna språket på samma sätt längre.

Bra läsförståelse och ett stort ordförråd är viktigt, menar Michael Rung, rektor:
”Hela vår demokrati vilar på det. Om man inte förstår betydelsen av ordet så fallerar alla andra ämnen också” säger han.
Studien kommer att pågå under hela höstterminen och 30 klasser från hela Västsverige deltar, varav Kungshamnsskolan är den enda i Sotenäs kommun. Klasserna har tagits fram genom lottning. Göteborgs universitets forskare kommer att förse klasslärarna Mona Andersson och Elina Bragge med material som de ska använda i undervisningen under fyra lektioner i veckan.

Varje deltagande elev kommer att testas veckorna före och efter studien och även ett år senare för att se om deras ordförståelse och ordförråd har påverkats positivt av att ha deltagit i studien.
”Det känns väldigt spännande och vi lärare får också utbildning. Vi hoppas att vi ska kunna utveckla undervisningen genom den här studien” säger Mona Andersson.
Men vad kan man som förälder göra för att ens barn ska få bättre ordförståelse och ordförråd?
”Läsa för och med barnet och prata om det ni läser” är ett tips som specialpedagog Marianne Olsson ger.

 

För mer information kontakta rektor Michael Rung: michael.rung@sotenas.se

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65