Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Komplettering av adresser

Enligt Svensk adresstandard ska alla adresser innehålla ett nummer.

Nu har Sotenäs kommun bestämt sig för att höja kvalitén på adresserna i det nationella adressregistret som idag förvaltas som en del av fastighetsregistret av Lantmäteriet. Det betyder med andra ord att alla som inte tidigare har haft något nummer nu kommer att få en 1 (etta) i adressen.

Ett exempel på hur en adress ska vara uppbyggd enligt standarden är Sommarby Vindgården 1, (Traktnamn Gårdsnamn och nummer).

Förändringen görs för att underlätta för t ex räddningstjänst och taxi att hitta rätt och det gäller för alla kommuner i Sverige.

Sotenäs kommun kommer inte att skicka ut dessa adressförändringar till varje berörd, då det i vår kommun är cirka 500 adresser som berörs av denna komplettering i adressen.

Du som berörs ska inte behöva göra några ändringar hos posten eller folkbokföringen.

Arbetet med att ändra adresserna kommer att göras i september.

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65