Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Kommunen äger nu Tumlaren

Från vänster de som deltog i undertecknandet av köpeavtalet: Mikael Sternemar (L); kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Ing-Marie Cassler, ledamot i personalstiftelsen, Marit Tyft, ledamot i personalstiftelsen, Maria Oscarsson, ledamot i personalstiftelsen, Glenn Nordfeldt, platschef Orkla Kungshamn, Maria Vikingsson, kommunchef och Patrik Rasmussen, vd, Tumlaren.

Idag är en historisk dag för Sotenäs kommun! Köpeavtalet för bad- och rehabiliteringsanläggningen Tumlaren undertecknades på förmiddagen på torsdagen av köparen Sotenäs kommun och säljarna Orkla och Orklas personalstiftelse som sålt sina aktier till kommunen.

Tidigare ägde man hälften var.

Just nu pågår en stor renovering av Tumlaren. Det fanns inget tätskikt i bassängen när den byggdes och det sätts nu på plats. Även omklädningsrummen renoveras, ventilations- och reningssystemen byts ut och kontor byggs till. Dessutom installeras drunkningslarm så att säkerheten höjs ännu mer!

Omkring 25 miljoner kronor kommer hela renoveringen att kosta och för att kunna få ett banklån var kommunen tvungen att stå som ensam ägare till anläggningen. Därför har man idag alltså köpt alla aktier för drygt 3 miljoner kronor.

”Sotenäs är en väldigt framåt kommun så det känns väldigt glädjande att få kommunen som ägare. Det är en nystart för oss som jobbar på Tumlaren!” säger vd:n Patrik Rasmussen.

Mikael Sternemar (L), är kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och var med vid undertecknandet av köpeavtalet idag:

”Vi har under åren haft ett mycket gott samarbete med Orkla och Orklas personalstiftelse, men nu går vi in i en annan fas. Vi ser med tillförsikt på framtiden som Tumlarens ägare!” säger han.

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65