Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Jan Ulvemark (S) är ny ordförande i kommunfullmäktige

kommunfullmäktiges presidium, Jan Ulvemark (S) ordf, Nils-Olof Bengtsson (M) 1:e vice ordf, Göran Hahne (DemR), 2:e vice ordf.

Kommunfullmäktige utsåg vid onsdagens sammanträde Jan Ulvemark (S) till ordförande för den kommande mandatperioden. han har tidigare varit fullmäktiges 1:e vice ordförande.

Samtidigt valdes Nils-Olof Bengtsson (M) att ta över posten som 1:e vice ordförande och Göran Hahne (DemR) valdes till 2:e vice ordförande.


Dessutom utsågs den valberedning som i sin tur ska vaska fram kandidaterna till de olika nämndordförandeposterna.

Samtlig val gjordes i enighet.


Valet av kommunfullmäktiges presidium säger inte vilken partikonstellation som kommer att leda kommunen under mandatperioden.

De förhandlingarna pågår fortfarande.

Dela detta innehåll