Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Installerar nattkameror 2018

Anita Mattisson, äldreomsorgschef. På hennes datorskärm syns hur nattkameran ser ut.

Under våren 2018 kommer Sotenäs kommun att införa nattkameror hos de vårdtagare som behöver tillsyn, men inte vill bli väckta nattetid.

Med hjälp av kameran kan personal se om vårdtagaren sover och har det bra, utan att behöva göra ett fysiskt besök.

”Vi kallar det e-tillsyn och det är en kvalitetshöjning för vårdtagarna. Det finns spritt i flera kommuner över landet” berättar Anita Mattisson, äldreomsorgschef i Sotenäs kommun.

Kameran, som är en frivillig åtgärd, riktas mot det ställe i rummet dit vårdtagaren vill. Sedan kommer personal och vårdtagare överens om vilka tider på dygnet som personalen ska göra en tillsyn genom kameran. En logg visar dels att tillsynen blir gjord men även att ingen tittar i kameran vid andra tidpunkter än de som är överenskommet. Inget spelas in eller sparas.

”Hittills är det en handfull vårdtagare som velat ha kamera, men vi kommer att gå ut och fråga våra vårdtagare kontinuerligt. Det här är ingen besparing av personal eftersom vi fortfarande måste vara beredda att åka ut om något händer” berättar Anita Mattisson.

Kameran betalar kommunen 1400 kronor i månaden för att leasa. Det är ingen kostnad som den enskilde behöver betala.

””Det här blir en kvalitetshöjning för de äldre som är lättväckta och inte vill ha personal som kommer till sig på natten om det inte behövs” säger Anita Mattisson.

 

För mer information kontakta:

Anita Mattisson, äldreomsorgschef

anita.mattisson@sotenas.se

0523-66 45 86

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65