Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Hos Välkomsten är alla välkomna

Lärarna Tommy Olsson, Inga-Lill Myrbäck och Feras Sukkar hjälps åt med undervisningen.

Väderstrecken lärs ut på ett pedagogiskt sätt.

”Jag älskar mitt jobb!” säger Inga-Lill Myrbäck, som arbetar som SVA-lärare (svenska som andraspråk) vid Välkomsten i Sotenäs kommun.

Välkomsten startade hösten 2015 och tar emot nyanlända barn i årskurs 2-9. Just nu finns åtta barn på Välkomsten och de kommer från Afghanistan, Syrien och Pakistan. De har kommit till Sotenäs genom anhöriginvandring och samtliga har uppehållstillstånd.

Hos Välkomsten kartläggs deras utbildningsnivå så att man kan avgöra vilken årskurs de ska gå i och här lär de sig svenska. De flesta eleverna är på Välkomsten under åtta veckor innan de får en plats i en klass ute i någon av kommunens skolor, en utslussning som sker successivt.

På Välkomsten varvas undervisningen i svenska med musik och matematik.

”Matematik är ett universellt språk och en del av barnen som går hos oss är väldigt duktiga i matte. Det kan vara skönt för dem att få koppla av med ett ämne som de är riktigt bra på och inte hålla på med svenska hela tiden” säger Inga-Lill Myrbäck.

Hon och hennes kollega Tommy Olsson delar på undervisningen och arbetar tillsammans med Feras Sukkar, som är språkstödjare i arabiska och Alen Muddares som är språkstödjare i persiska och dari. De kan förklara för barnen på deras modersmål när barnens svenskakunskaper inte räcker till.

Målsättningen är att alla nyanlända barn ska kunna fortsätta på gymnasiet eftersom forskning visar att det är den säkraste vägen för att få arbete.

”Att arbeta med barnen på Välkomsten är ett väldigt roligt jobb. Både barnen och deras föräldrar är så tacksamma” berättar Inga-Lill Myrbäck.

 

För mer infomration:

Inga-Lill Myrbäck, SVA-lärare

Telefon: 0523-66 47 81

Mejl: inga-lill.myrback@sotenas.se

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65